C4 short term students exchange interview on Dion television

Greek students and Basque students were interviewed on Dion a Greek local television on11th March 2020 in the short term students exchange .They talked about the project 

 

Aurkezleak hiru greziarko ikasle  beste Elexaldeko hiru eta proiektuan parte hartzen duten Anna Persidaou eta Gemma Gutierrez irakasleak aurkeztuko ditu. Annak proiektua zertan datzan azaldu du. Elkarrizketatzaileak Gemmak Greziari buruzko dituen impresioak  jakin nahi ditu.
Gutierrez andreak azaldu duenez, bera eta bere lankidea Iratxe Cuñado Greziara iritsi ziren lehen aldia iaz izan zen, proiektuaren plataformei buruzko prestakuntza bat egiteko eta zentro greziarrarekin lehen harremana izateko, gero Euskal Herriko ikasle eta familiei transmititu ahal izateko. Eskolan izandako harrera ona ere azaltzen du. Eta iazkoaren ondoren, aurten ikasleekin etorri direla esan dio.
Ikasleek kontaktua izan zuten euren artean bideokonferentzia eta mezu bidez. Oso hunkituta eta itxaropentsu zeuden. Iaz eta aurten, ikasleek bi herrialdeetako ondarea landu dute, janaria, dantza tipikoak (Hasapiko). Batzuek besteengandik ikasten dute eta elkar hobeto ezagutzeko balio die.
Azaldu duenez, ikasleek esan diete familiak oso adeitsuak izan direla, haien zain daudela. Lehen harremana Internet bidez izan zen, baina orain in situ ezagutzen zuten elkar, eta haien lehen inpresioa izan zen oso jatorrak zirela. 

Aurkezleak Grezian gehien harritu gaituena dela jakin nahi zuen.
Gutierrez andreak esan du bi herrialdeek asko dutela komunean. Gainera, greziarren janariak eta izaera irekiak txundituta utzi gintuen.
Ane Etxebarriak esan du pozik dagoela Grezian egoteaz. Oso hunkituta dago eta oso ondo pasatzen ari da. Bera eta gainerako ikasleak iritsi zirenetik familiak oso atseginak izan direla eta ikasle greziarrak zein euskal ikasleak oso ondo moldatzen direla ere azaldu du. Eta esperientzia oso ona dela azpimarratu du.
Aitor Arevalillok oso hunkituta dagoela esan du hasieran, eta proiektuak beste kultura eta janari mota batzuk ikasteko aukera eman diola ere esan du, eta ondo pasatzen ari dela ere azpimarratu du. Etorkizunean ere oso lagun onak izatea espero du.
Anna Persidouk Greziako egonaldian izango dugun programa azaldu du.
Elkarrizketatzaileak sukaldaritza greziarrean gehien gustatzen zaiguna zein den jakin nahi du eta Gutierrez andreak erantzun du musaka, entsalada grekoak, arkumea, arraina. Janaria, oro har.
Annak azaldu du ikasleek nola prestatuko dituzten bi sukaldeetako platerak. 

Aurkezleak Greziaren historiaz eta ikasleek proiektuaren bidez ikasi dutenaz galdetu du. Greziaren historia liburuen bidez ikasten da, baina orain benetakoa da. Historia irakasleak Alexandro Handiaren irudia azaldu zien ikasleei eta haren garrantziaz jabetu ziren. Proiektuak aukera hori eman die ikasleei.
Aurkezleak ikasle greziarrek bisitatzen gaituztenerako prestatu dugun programa zein den jakin nahi du.
Azaldu nahi dizugu bertako jendearen laguntza dugula tailerren bidez. Azalduko dugu ikasleek euskal pilota bat diseinatzen eta harekin jolasten eta eskolara ekartzen ikasiko dutela. Gainera, euskal kirolen lehiaketa bat antolatuko dugu.
Beste jarduera bat pintxoak prestatzea izango da. Gainera, beste egun batean Amboto mendia bisitatuko dute, txokoko bazkaria eta erromeria. Eta, noski, Bilbora Guggenheim museoa bisitatzea.
Annak azaldu dio aurkezleari zer den txoko bat.
Azkenik, eskerrak eman dituzte bi aldeek. Gutierrez andreak eskerrak eman dizkie irakasleei, eskolari eta, batez ere, familiei, ikasleekin duten tratu onagatik. 

Empieza la presentadora presentando a tres alumnos griegos , tres de Elexalde y dos profesoras Anna Persidaou y Gemma Gutierrez que participan en el proyecto. Anna explica en que consiste el proyecto. La entrevistadora quiere saber las impresiones de Gemma en Grecia.
Mrs Gutierrez explica que la primera vez que llegaron a Grecia ella y su compañera fue el año pasado cuando llevaron a cabo una formación sobre las plataformas del proyecto y para tener un primer contacto con el centro griego , para luego poder transmitirlo a los estudiantes y  familias en el País Vasco. También explica la buena acogida recibida en la escuela . Y después del año pasado este año han venido con los alumnos.
Los alumnos habían tenido contacto entre ellos a través de videoconferencia, e mails. Estaban muy emocionados y expectantes. Durante el año pasado y este año los alumnos han trabajado el patrimonio de ambos países, comida, bailes típicos ( Hasapiko). Unos aprenden de los otros y les sirve para conocerse mejor.
Ha explicado que los alumnos les ha transmitido que las familias han sido muy amables, pendientes de ellos. El primer contacto fue a través de internet pero ahora se conocían in situ y su primera impresión fue que eran muy majosLa presentadora quería saber que es lo que más nos había impresionado de Grecia.

Mrs Gutiérrez comenta que ambos países tienen mucho en común. También añade que nos impresionó la comida y el carácter abierto de los griegos.
Ane Etxebarria expresa lo contenta que esta de estar en Grecia. Esta muy emocionada y esta pasándolo muy bien.También explica que desde que llegaron ella y el resto de alumnos, las familia han sido muy amables y tanto los alumnos griegos como los alumnos vascos se llevan muy bien.Y remarca que es una experiencia muy buena.
Aitor Arevalillo empieza diciendo que está muy emocionado y también comenta que el proyecto le ha dado la oportunidad de aprender otra cultura, otro tipo de comida y también ha insistido en lo bien que lo está pasando.Espera que en el futuro continúen siendo muy buenos amigos.
Anna Persidou explica el programa que vamos a tener en nuestra estancia en Grecia.
La entrevistadora quiere saber cuál es lo que más nos gusta de la cocina griega y Mrs Gutierrez responde que la musaka, las ensaladas griegas, el cordero, pescado. La comida en general.
Anna explica cómo los alumnos van a cocinar diferentes platos de ambas cocinas.

La presentadora pregunta sobre la historia de Grecia y lo que los alumnos han aprendido a través del proyecto. La historia de grecia se aprende a través de los libros, pero ahora es real.El profesor de historia explicó a los alumnos la figura de Alejandro Magno y se dieron cuenta de su importancia. El proyecto ha dado a los alumnos esa oportunidad.
La presentadora quiere saber cuál es el.programa que hemos preparado para cuando los alumnos griegos nos visiten.
Le explicamos que contamos con la colaboración de gente local a través de talleres. Explicamos que los alumnos aprenderán a diseñar una pelota vasca y a jugar con ella y traerla a la escuela. Además vamos a organizar una competición de deportes vascos.
Otra actividad será cocinar pinchos. Además otro día se visitará el monte Amboto , comida en un txoko y romería.Y por supuesto la visita a Bilbao al Guggenheim.
Anna explica a,la presentadora lo que es un txoko.
Por último hay agradecimientos por ambas partes. Mrs Gutierrez agradece a los profesores, a la,escuela y sobre todo a las familias por el trato tan bueno que están teniendo con los alumnos.


.